Modern Çağrı Merkezleri Jargonlarını Anlama Klavuzu Bölüm1

Modern Çağrı Merkezleri Jargonlarını Anlama Klavuzu Bölüm1

Teknoloji geliştikçe, yeni kelimeler her gün dilimize giriyor ve onları takip etmek git gide zorlaşıyor. Her sene Oxford Sözlüğü Online’a 1000 yeni kelime ekleniyor – bu kelimeler genel olarak yeni bir teknolojiyi ya da çevrimiçi eylemi açıklamaya yarıyor.

Durum modern çağrı merkezlerinde de aynı bu şekildedir; Çağrı merkezlerinin hizmet kalitesini yükseltmek için kullanılan onca teknolojiyi düşününcek olursak,Modern bir Çağrı Merkezinde pek çok teknik terim vardır

Sevseniz de sevmeseniz de, moda sözcükler ve jargon, dünya çapındaki tüm ofislerde yayıldı. Yenilikçi bir süreci, fikri veya teknolojiyi tanımlayabilmek için her zaman yeni kelimelere ihtiyaç duyarız ve ifade tutulduğunda çok çabuk yayılır. Bir kelime çevrimiçi olarak belirebilir ve kısa sürede tüm internet çapında yayılabilir. Çok geçmeden, ofisler yeni ifade ile yankılanır ve onları e-postalarda, toplantılarda ve her PowerPoint sunumunda kalın harflerle görebilirsiniz.

Artan ofis dili çeşitliliği kafa karıştırıcı olabilir, bu yüzden burada o ifadelerden bazılarını açıklamaya çalışacağız. Kafanızı kurcalayan ister teknik bir terim, ister gizemli bir akronim olsun, herşeyi açıklamak için bu yazıyı oluşturduk.

İfade                                          Taşıdığı anlam                                     Gerçek anlamı

ACD                                           Otomatik Arama Dağıtıcı               :   Gelen aramaları doğru kişi            /departmanlara yönlendiren sistem. Aynı zamanda aramaları sıralar.

ACW                                         Görüşme Sonrası İşi                         :  Aynı zamanda ‘toparlama süresi’ olarak da bilinir. Bu ifade temsilcinin sorunu çözmek için harcadığı zamanı ve arama bittikten sonra o müşteri için yaptığı işi betimler.

ADSL                                        Asimetrik Dijital Abonelik               :  ADSL, bir tür dijital Abonelik Hattı (DSL) teknolojisidir ve daha hızlı veri aktarımını sağlayan bir veri iletişim teknolojisidir.

Temsilci                                    Temsilci                                             :   Aynı zamanda ‘müşteri danışmanı’ olarak bilinen bu kişiler, müşterilerle şirket adına görüşen bireylerdir. Bu herhangi bir kanal üzerinden gerçekleşebilir, örneğin, müşterilerle gelen ve giden telefon görüşmeleri yapmak, sosyal medya ve e-posta etkileşimlerine karşılık vermek.

AHT                                         Ortalama Başa Çıkma Süresi            :   Bir görüşmenin ortalama süre ölçütü.

ANI                                           Otomatik Numara Tanımlanması   :   (CLI), bu telefonlarda bulunan ve arayan kişiyi telefonu açmadan görebilmenizi sağlayan bir özelliktir. Bugün birçok telefonda bulunan bu özellik, kişisel ve işle alakalı görüşmelerde çok yararlı olmaktadır.

API                                          Uygulama Programlama Arayüzü     :   API bazı yazılım parçalarının birbirleriyle nasıl etkileşecekleri konusuna yoğunlaşır.

Applet                                     Applet                                                     :  Widget programı ya da daha büyük bir programı çalıştıran küçük bir eylemin gerçekleşmesini sağlayan küçük bir uygulama.

ATA                                        Analog Telefon Adaptörü                     :  ATA, bir veya daha fazla analog telefonu dijital telefon sistemine bağlayan bir cihazdır.

BUQS                                     Karıştırılmış Evrensel Sıralama Sistemi : E-posta, sohbet ve diğer verilerin evrensel bir sıralama ve arama harmanına olanak veren kombinasyonu.

Call Blending                         Arama Karıştırma                              :  Gelen ve giden aramaların daha pürüzsüz gerçekleşmesi için kullanılan etkili bir strateji. Örneğin, bir temsilci günün belli bir zamanında yüklü oranda gelen arama almaktadır, bu yüzden, bu saatlerde giden aramalar asgari sayıya indiriliyordur. Aynı şey durumun tersi için de geçerlidir.

Call Rec                                 Arama Kaydetme                                   :  Aramaların kaydedilmesi ve depolanmasını içerir, normalde maddi veya hukuki işlemlerle alakalıdır. Arayan kişi, kayıt yapılmadan önce bilgilendirilmelidir. Örneğin: ‘görüşmeniz incelenme ve eğitim sebeplerinden dolayı kaydedilebilir.’

CcaaS                           Hizmet Olarak İletişim Merkezi                      : Cloud bazlı bir iletişim merkezi olup, bir organizasyonun masraf oranını düşüren ve tam kapasiteyle, çoklu kanalda ve esneklik ve ölçülebilirlik ile çalışmasını sağlar.

CDR                             Arama Veri ve Ayrıntı Kaydı                            : Bu bir telefon değişimi veya diğer telekomünikasyon aracıyla yapılan ve tek bir telefon görüşmesine veya başka bir iletişim işlemine odaklanan veri kaydıdır.

CEM                          Müşteri Deneyim Yönetimi                                 : Müşteri ve şirket arasındaki görüşmelerin takip edilmesini sağlayan ve şirket tarafından kullanılan süreçtir.

CLI                            Arama Hattı Kimliği                                             : CTI yazılımını müşterinin numarasını önceki görüşmelerle eşleştirmek için kullanan bir teknolojidir.

CLID                         Arama Hattı Tespiti                                              : CLD birçok telefondan ulaşılabilen bir hizmettir. Arayanın kimliği/numarasının görülmesi gösterildiğinde veya sağlandığında çok önemlidir.

Cloud Computing       Cloud Hesaplanması                                        : Her kişinin sunucusunda bulunan online hesap kaynaklarının depolanma ve paylaşılma şekilleridir. Bunun anlamı herkes, herhangi bir kaynaktaki belgelere ulaşabilir ve bunun yanında bu kaynakların güvenliğinden de emin olabilir.

Colo                            Ortak Yerleşim                                                       : Çağrı merkezi (Call Center) sektöründe, bu terim, bir şirketin hesaplama kaynakları ve verileri tuttuğu üçüncül bir veri merkezini yöneten hizmettir. Avantajları ise yer, güç, soğutma sağlaması ve bir tür felaket kurtarma merkezi olmasıdır. Cloud sağlayıcıları için çok popüler bir sistemdir.

 Modern bir çağrı merkeziyle birlikte çalışmak ve müşterilerinizi en iyi şekilde memnun etme istiyorsanız Butik Çağrı Merkezi'ne ulaşın.